..:: my pages ::..

Statistika

Pentax k100 D

Makro - předsádky

Předsádkové čočky

Předsádkové čočky (Proxary)
Předsádková čočka je dodatečná optika většinou šroubovaná podobně jako filtry na přední závit objektivu. Potýká se tak se stejnými ekonomickými problémy při nákupu jako filtry - různé průměry závitů na objektivech vyžadují různé předsádkové čočky.

Předsádkové čočky se dají rozdělit  na 3 typy:

  1. Telepředsádky (Tele Conversion Lenses) slouží podobně jako telekonvertory k prodloužení ohniskové vzdálenosti objektivu
  2. Širokoúhlé předsádky (Wide Conversion Lenses) slouží naopak ke zkrácení ohniskové vzdálenosti a tím k rozšíření zorného úhlu
  3. Makropředsádky (Close-Up Lenses) slouží podobně jako mezikroužky k nárůstu zvětšení objektivu (zvýšení makro měřítka)

Telepředsádky a širokoúhlé předsádky se u SLR a DSLR moc nepoužívají. Tento účel bezezbytku plní možnost výměny objektivů případně telekonvertory. Telepředsádky a širokoúhlé předsádky tak najdou uplatnění zejména u kompaktních fotoaparátů či videokamer, kde objektivy měnit není možné.


Širokoúhlé předsádky a telepředsádky najdou uplatnění zejména u kompaktů a videokamer. Na obrázku širokoúhlá předsádka Sony s brašnou pro průměr závitu 37 mm a zkracující ohnisko 0.7x.

U SLR a DLSR mají význam zejména makropředsádky, které zkrátí (podobně jako lupa) zaostřovací vzdálenost a tím zvýší zvětšení objektivu. Mají tedy účinek podobný mezikroužkům. Makropředsádky jsou nejsnazší a nejlevnější cesta k makrofotografii.

Síla účinku makropředsádky se udává v dioptriích. Převrácená hodnota dioptrií říká, na jakou vzdálenost v metrech bude zaostřeno. Tento údaj je nezávislý na ohnisku objektivu (chování bude stejné na 50mm i 200mm objektivu) a platí v okamžiku, kdy objektiv je zaostřen na nekonečno. Makropředsádka +2 dioptrie tak zaostří na 1/2 metru, makropředsádka +3 dioptrie na 33 cm atd. Bude-li objektiv zaostřen na kratší vzdálenost než nekonečno, kombinace makropředsádky a objektivu zaostří ještě na kratší vzdálenost. Tabulku dosažitelného zvětšení objektivů Canon s makropředsádkami Canon 250D (síla +4D) a 500D (síla +2D) najdete zde.

Makropředsádky se prodávají buď samostatně nebo v setech (např. +1, +2 a +4 dioptrie) přičemž jejich účinek se sčítá. Našroubujete-li na sebe 2 makropředsádky +1 a +4, účinek je rovný +5 a je možné zaostřit od 20cm níže. Jako poslední je vždy lepší našroubovat slabší předsádku.


Síla makropředsádek se udává v dioptriích. Předsádky je možné šroubovat na sebe, účinek se jednoduše sčítá.

Vliv makropředsádky je nejmarkantnější u teleobjektivů na rozdíl od mezikroužků, které se projeví nejvíce u širokoúhlých objektivů. Zásadní výhoda předsádek je ale v tom, že na rozdíl od mezikroužků nesnižují množství světla dopraveného na senzor. Nezpůsobí tak žádné prodloužení expozičního času či snižování clonového čísla.

Nevýhoda makropředsádek je, že snižují kvalitu kresby způsobenou zejména barevnou vadou (chromatickou aberací) projevující se nejvíce na hranách. Ztráta ostrosti obrazu se bude zhoršovat se stoupající silou makropředsádky, a tak lze s nimi jen obtížně dosáhnout měřítek lepších než 1:1. Zacloněním objektivu se částečně dá ztráta kvality kresby potlačit.

Kvalita a cena předsádek je určena jednak jejich antireflexními vrstvami a tím odolností na reflexe v protisvětle a jednak kvalitou kresby. Nejkvalitnější makropředsádky jsou již tvořeny více čočkami (většinou 2 členy ve 2 skupinách) a výsledkem bývá částečně kompenzovaná barevná vada. V názvu je potom často uvedena zkratka APO.

Podvojná čočka (Split Close-up Lens, Split Field Lens, Split Field Filter) má polovinu plochy např.+2 dioptrie, zatímco druhou polovinu má čirou. Umožňuje tím zaostřit na velmi blízké předměty (díky dioptrické polovině čočky) a současně mít ostré předměty v nekonečnu (díky čiré polovině čočky). Naklápí tak rovinu ostrosti podobně jako tilt-shift objektiv.


Podvojná čočka umožňuje v polovině snímku zaostřit na velmi blízké předměty a současně v druhé polovině na nekonečno.
Žádné komentáře